image
ALA ALADINKA ALA ALADINKA je svetilo, ki je reciklirano iz pvc cisterne za pivo. Oblika me je takoj spomnila na Aladinovo pravljico, zato ime ALA ALADINKA.
image
RECYCLING OIL BOX Jabolko ne pade daleč od drevesa. Nabiraj smeti se igraj, čisti, recikliraj pa ful sladoleda jej. Barbariga/ 2011
image
LETTALO Na stenah visijo bitja in stvari, ki so doživela neke vrsto transformacijo in spremenila svojo prvotno funkcijo- namen. Vse embalaže in ostale smeti, ki so doživele transformacijo so bile odnešene z divje plaže pri Barbarigi. GPS: 45°0'2.48"N,13°43'58.15"E. Čas , ki sem ga namenil preobrazbi je bil izzivalnih 10-20 minut za vsako od njih.V njih sem posegal samo z rezi originalnega švicarskega noža. Nisem uporabljal drugih orodij in pripomočkov za lepljenje. Preobrazile so se v plitve istrske oljne piranje, rdečih čistilcev, slabovidnih kitov, asmatskih letal, rib z bakterijo, ki pomaga pri prebavi, egipčanskih mask in itd. Vsem ostalim embalažam in smetem, ki so tam še danes, se iskreno opravičujem, ker nisem imel dovolj prostora v nahrbtniku tudi za njih.
image
SEEINSPECTOR Na stenah visijo bitja in stvari, ki so doživela neke vrsto transformacijo in spremenila svojo prvotno funkcijo- namen. Vse embalaže in ostale smeti, ki so doživele transformacijo so bile odnešene z divje plaže pri Barbarigi. GPS: 45°0'2.48"N,13°43'58.15"E. Čas , ki sem ga namenil preobrazbi je bil izzivalnih 10-20 minut za vsako od njih.V njih sem posegal samo z rezi originalnega švicarskega noža. Nisem uporabljal drugih orodij in pripomočkov za lepljenje. Preobrazile so se v plitve istrske oljne piranje, rdečih čistilcev, slabovidnih kitov, asmatskih letal, rib z bakterijo, ki pomaga pri prebavi, egipčanskih mask in itd. Vsem ostalim embalažam in smetem, ki so tam še danes, se iskreno opravičujem, ker nisem imel dovolj prostora v nahrbtniku tudi za njih.
image
PVCANHA Na stenah visijo bitja in stvari, ki so doživela neke vrsto transformacijo in spremenila svojo prvotno funkcijo- namen. Vse embalaže in ostale smeti, ki so doživele transformacijo so bile odnešene z divje plaže pri Barbarigi. GPS: 45°0'2.48"N,13°43'58.15"E. Čas , ki sem ga namenil preobrazbi je bil izzivalnih 10-20 minut za vsako od njih.V njih sem posegal samo z rezi originalnega švicarskega noža. Nisem uporabljal drugih orodij in pripomočkov za lepljenje. Preobrazile so se v plitve istrske oljne piranje, rdečih čistilcev, slabovidnih kitov, asmatskih letal, rib z bakterijo, ki pomaga pri prebavi, egipčanskih mask in itd. Vsem ostalim embalažam in smetem, ki so tam še danes, se iskreno opravičujem, ker nisem imel dovolj prostora v nahrbtniku tudi za njih.
image
PVCANHA Na stenah visijo bitja in stvari, ki so doživela neke vrsto transformacijo in spremenila svojo prvotno funkcijo- namen. Vse embalaže in ostale smeti, ki so doživele transformacijo so bile odnešene z divje plaže pri Barbarigi. GPS: 45°0'2.48"N,13°43'58.15"E. Čas , ki sem ga namenil preobrazbi je bil izzivalnih 10-20 minut za vsako od njih.V njih sem posegal samo z rezi originalnega švicarskega noža. Nisem uporabljal drugih orodij in pripomočkov za lepljenje. Preobrazile so se v plitve istrske oljne piranje, rdečih čistilcev, slabovidnih kitov, asmatskih letal, rib z bakterijo, ki pomaga pri prebavi, egipčanskih mask in itd. Vsem ostalim embalažam in smetem, ki so tam še danes, se iskreno opravičujem, ker nisem imel dovolj prostora v nahrbtniku tudi za njih.
image
DEEP WHITE FISH Na stenah visijo bitja in stvari, ki so doživela neke vrsto transformacijo in spremenila svojo prvotno funkcijo- namen. Vse embalaže in ostale smeti, ki so doživele transformacijo so bile odnešene z divje plaže pri Barbarigi. GPS: 45°0'2.48"N,13°43'58.15"E. Čas , ki sem ga namenil preobrazbi je bil izzivalnih 10-20 minut za vsako od njih.V njih sem posegal samo z rezi originalnega švicarskega noža. Nisem uporabljal drugih orodij in pripomočkov za lepljenje. Preobrazile so se v plitve istrske oljne piranje, rdečih čistilcev, slabovidnih kitov, asmatskih letal, rib z bakterijo, ki pomaga pri prebavi, egipčanskih mask in itd. Vsem ostalim embalažam in smetem, ki so tam še danes, se iskreno opravičujem, ker nisem imel dovolj prostora v nahrbtniku tudi za njih.
image
OILER Na stenah visijo bitja in stvari, ki so doživela neke vrsto transformacijo in spremenila svojo prvotno funkcijo- namen. Vse embalaže in ostale smeti, ki so doživele transformacijo so bile odnešene z divje plaže pri Barbarigi. GPS: 45°0'2.48"N,13°43'58.15"E. Čas , ki sem ga namenil preobrazbi je bil izzivalnih 10-20 minut za vsako od njih.V njih sem posegal samo z rezi originalnega švicarskega noža. Nisem uporabljal drugih orodij in pripomočkov za lepljenje. Preobrazile so se v plitve istrske oljne piranje, rdečih čistilcev, slabovidnih kitov, asmatskih letal, rib z bakterijo, ki pomaga pri prebavi, egipčanskih mask in itd. Vsem ostalim embalažam in smetem, ki so tam še danes, se iskreno opravičujem, ker nisem imel dovolj prostora v nahrbtniku tudi za njih.
image
SHAMPOFISH Na stenah visijo bitja in stvari, ki so doživela neke vrsto transformacijo in spremenila svojo prvotno funkcijo- namen. Vse embalaže in ostale smeti, ki so doživele transformacijo so bile odnešene z divje plaže pri Barbarigi. GPS: 45°0'2.48"N,13°43'58.15"E. Čas , ki sem ga namenil preobrazbi je bil izzivalnih 10-20 minut za vsako od njih.V njih sem posegal samo z rezi originalnega švicarskega noža. Nisem uporabljal drugih orodij in pripomočkov za lepljenje. Preobrazile so se v plitve istrske oljne piranje, rdečih čistilcev, slabovidnih kitov, asmatskih letal, rib z bakterijo, ki pomaga pri prebavi, egipčanskih mask in itd. Vsem ostalim embalažam in smetem, ki so tam še danes, se iskreno opravičujem, ker nisem imel dovolj prostora v nahrbtniku tudi za njih.
image
DETERGENT CLEANER Na stenah visijo bitja in stvari, ki so doživela neke vrsto transformacijo in spremenila svojo prvotno funkcijo- namen. Vse embalaže in ostale smeti, ki so doživele transformacijo so bile odnešene z divje plaže pri Barbarigi. GPS: 45°0'2.48"N,13°43'58.15"E. Čas , ki sem ga namenil preobrazbi je bil izzivalnih 10-20 minut za vsako od njih.V njih sem posegal samo z rezi originalnega švicarskega noža. Nisem uporabljal drugih orodij in pripomočkov za lepljenje. Preobrazile so se v plitve istrske oljne piranje, rdečih čistilcev, slabovidnih kitov, asmatskih letal, rib z bakterijo, ki pomaga pri prebavi, egipčanskih mask in itd. Vsem ostalim embalažam in smetem, ki so tam še danes, se iskreno opravičujem, ker nisem imel dovolj prostora v nahrbtniku tudi za njih.
image
EGIPT COUPLE Na stenah visijo bitja in stvari, ki so doživela neke vrsto transformacijo in spremenila svojo prvotno funkcijo- namen. Vse embalaže in ostale smeti, ki so doživele transformacijo so bile odnešene z divje plaže pri Barbarigi. GPS: 45°0'2.48"N,13°43'58.15"E. Čas , ki sem ga namenil preobrazbi je bil izzivalnih 10-20 minut za vsako od njih.V njih sem posegal samo z rezi originalnega švicarskega noža. Nisem uporabljal drugih orodij in pripomočkov za lepljenje. Preobrazile so se v plitve istrske oljne piranje, rdečih čistilcev, slabovidnih kitov, asmatskih letal, rib z bakterijo, ki pomaga pri prebavi, egipčanskih mask in itd. Vsem ostalim embalažam in smetem, ki so tam še danes, se iskreno opravičujem, ker nisem imel dovolj prostora v nahrbtniku tudi za njih.